26
Sat, May
150 New Articles

Prima licitație aferentă “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020” a fost demarată

Actualitate
Typography

În data de 12.04.2017 a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice anunțul de participare la licitația pentru atribuirea contractului “Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020”.

Operatorii economici interesați pot obține informații accesând www.e-licitatie.ro, secțiunea - Anunțuri de participare (Anunț de participare(sectoriale) numărul 174558/12.04.2017), data limită depunere oferte: 16.05.2017.

Toate documentațiile necesare atribuirii contractelor de lucrări și servicii pentru pasul doi de implementare a proiectului european au fost finalizate și vor fi lansate conform calendarului estimativ începând cu primăvara acestui an. Valoarea investițiilor ce vor fi realizate prin ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda - Câmpia Turzii, în perioada 2014 - 2020’’ este de aproximativ 146 milioane de euro + TVA.

LUCRĂRI INCLUSE ÎN ETAPA 1

SERVICII INCLUSE ÎN ETAPA 1

Contractul de asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii în perioada 2014-2020, a fost semnat la data de 09.10.2014 cu firma Romair Consulting SRL, fiind o continuare a lucrărilor din perioada 2007-2013. Proiectul răspunde obiectivelor principale ale Axei Prioritare 1A a POS Mediu “Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructura din sectorul apă/apă uzată aferente următoarei perioade de programare financiară”. Obiectivul general al proiectului constă în elaborarea unei aplicații de finanțare, inclusiv documente suport, care să permită continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată din Regiunea Turda – Câmpia Turzii, în vederea atingerii tințelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană. Prin intermediul acestui proiect se contribuie la realizarea obiectivului principal al POS Mediu prin asigurarea unei calități ridicate a aplicației de finanțare și a proiectului în sine, care va duce la dezvoltarea unei infrastructuri de mediu la standardele europene în vederea unei creșteri economice sustenabile, în condiții de siguranță și utilizare eficientă a resurselor naturale.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS