17
Wed, Oct
138 New Articles

U.A.T. Municipiul Turda, în parteneriat cu Idel Innovation SRL și PROIS-NV, anunță încheierea proiectului „TURDA, ORAȘ INCLUZIV – parteneriat local pentru bunăstarea socială a zonelor marginalizate din municipiu” | VIDEO

Administraţie
Typography

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea comunităților sărace și cu risc de excluziune socială, prin implicarea membrilor acestora, în cadrul unui larg parteneriat local, în dezbateri publice și în creionarea strategiei de dezvoltare a propriei comunități într-un mod inteligent, durabil și favorabil incluziunii sociale, în concordanță cu Strategia Europa 2020.

Valoarea proiectului a fost de 213.501 lei, din care: 75.248 lei pentru activitățile implementate prin liderul de parteneriat, Municipiul Turda, care are o contribuție de la bugetul local de 1.504,96 lei, 73.153 lei pentru Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare si Incluziune Socială, și 65.100 lei pentru IDEL INNOVATION SRL. 

În cadrul proiectului s-a realizat o Strategie de Dezvoltare Locală pentru zonele urbane marginalizate, care include o listă indicativă de intervenții. Strategia de Dezvoltare Locală a fost depusă pentru evaluare la MDRAPFE în data de 4 decembrie 2017. Aprobarea acesteia va permite atragerea de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020 și POCU de până la 7 mil. Euro pentru proiectele de investiții identificate ca prioritare în strategie.

Proiectul a inclus și înființarea Asociației GAL URBAN TURDA, organism care se va implica direct în animarea comunităților, astfel încât proiectele de investiții să vină în întâmpinarea nevoilor din comunitățile marginalizate.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa Prioritară 5, Obiectivul Specific 5.1.

Date de contact:
Primăria Municipiului Turda
Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale,

Manager Proiect,
Bungărdean Codruța-Bianca

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS