17
Mon, Dec
99 New Articles

Şedinţă extraordinară la Turda marţi, 9 ianuarie. Vezi ordinea de zi!

Administraţie
Typography

Consiliul Local al municipiului Turda a fost convocat în şedinţă extraordinară pentru marţi, 9 ianuarie, de la orele 13:00. Programată a se desfăşura în sala mare a Primăriei Turda, şedinţa are anunţată următoarea ordine de zi:

1. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:
1.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prorogarea până la 01.07.2018 a termenului prevăzut la art. 1 din HCL nr. 360/09.11.2017 referitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Turda si aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Arhitectului Şef:
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 158 din 12.05.2017 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiţii: “Sală de sport competiţională de nivel internaţional, Baza sportivă Turda, în municipiul Turda, str. Stadionului, nr. 14, judeţul Cluj”.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asocierea Municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului semifinala Eurovision 2018.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS