22
Tue, Jan
73 New Articles

Ordinea de zi a şedinţei consiliului local Câmpia Turzii din 25 ianuarie

Administraţie
Typography

Prin Dispoziţia 197/19.01.2018 a Primarului Municipiului Câmpia Turzii, forul deliberativ local al municipiului a fost convocat în şedinţă ordinară pentru joi, 25 ianuarie 2018, la ora 13:00.

Desfăşurată în sala de şedinţe a Palatului Cultural “Ionel Floaşiu”, şedinţa are următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016-2020.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de selecție prealabilă a membrilor în Consiliile de Administrație la societățile având ca unic acționar Municipiul Câmpia Turzii, astfel cum a fost stabilită prin H.C.L. nr.146 din 25.08.2016, modificată și completată prin H.C.L. nr.17 din 23.02.2017.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acreditare a reprezentanților mass-media pe lângă Consiliul Local și Primăria Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2018.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ care vor funcționa pe raza Municipiului Câmpia Turzii , în anul școlar 2018-2019.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.3

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii a imobilului înscris în C.F. nr.53758 Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

  1. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra a două parcele de teren atribuite în temeiul Legii nr.15/2003.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord - Sucursala Cluj-Napoca asupra unor parcele de teren care aparțin domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii, pentru realizarea lucrării „Racordarea la RED a obiectivului situat în localitatea Câmpia Turzii, străzile George Bacovia și Nicolae Titulescu”.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

  1. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj asupra imobilului situat în Câmpia Turzii, str. George Coșbuc, nr.24, jud. Cluj, înscris în C.F. nr.53472.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

  1. Diverse
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS