22
Tue, Jan
73 New Articles

Bugetul local şi podul de peste Arieş - unele dintre punctele de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Turda din 13 februarie

Administraţie
Typography

Consiliul Local al municipiului Turda este convocat în şedinţă extraordinară pentru ziua de marţi, 13 februarie, de la orele 13:00.

Iată care este ordinea de zi a şedinţei:

1. Probleme ale Direcţiei Economice:
1.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2018.
- iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la HCL nr. 145/25.11.1999 referitoare la însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Turda a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Turda, conform Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 372/2017 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea predării în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Administraţie a Infrastructurii Rutiere SA a podului peste râul Arieş, situat pe DN 1 km 444+840.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Biroului Resurse Umane:
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda şi Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă Turda, pentru anul 2018.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS