19
Wed, Dec
103 New Articles

Şedinţă convocată de îndată la Turda, pe 12 martie. Vezi ordinea de zi!

Administraţie
Typography

Consiliul Local al municipiului Turda a fost convocat în şedinţă extraordinară de îndată pentru luni, 12 martie, la ora 10:00.

Iată ordinea de zi a şedinţei, aşa cum a fost aceasta anunţată:

1. Probleme ale Direcţiei Economice:
1.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
- iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea realizării trecerii unei suprafeţe de teren din domeniul privat al Statului Român în domeniul public al Statului Român.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Turda în vederea transmiterii unei suprafeţe de teren din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Turda.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62890 Turda, nr. cadastral 62890.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de alipire a imobilelor înscrise în CF nr. 61100, CF nr. 61136 şi CF nr. 61138.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Serviciul Public de Asistenţă Socială Turda a unei părţi din imobilul situat administrativ în municipiul Turda, str. Avam Iancu nr. 12.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:
3.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei lunare a Municipiului Turda în calitate de membru al Asociaţiei GAL URBAN TURDA.
- iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda la Torontaltorda (Serbia), în perioada 16-18 martie 2018.
- iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului de Asistenţă Socială Turda:
4.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei lunare a Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda în calitate de membru al Asociaţiei GAL URBAN TURDA.
- iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS