23
Wed, Jan
72 New Articles

Şedinţă ordinară joi la Câmpia Turzii

Administraţie
Typography

Prin Dispoziţia 430 din 18.05.2018 a Primarului Municipiului Câmpia Turzii, forul deliberativ al municipiului a fost convocat în şedinţă ordinară pentru data de 24.05.2018, cu începere de la ora 13:00.

Şedinţa este programată să se desfăşoare în sala de şedinţe a Palatului Cultural “Ionel Floaşiu” având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2017 ale societății PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2017 ale societății COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2017 ale societății DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea modelului Caietului de sarcini și a modelului Contractului de delegare prin concesiune a serviciului public de ecarisaj, aprobate prin    H.C.L. nr.87/2017.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei oferte de donație.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor societății TETAROM S.A.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A.din data de 29.05.2018.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE ȘI VULCANIZARE AUTO, REFACERE ÎMPREJMUIRE LA STRADĂ CU CREARE DE ACCES DIN STRADA PACII, str. 1 Decembrie 1918, nr.20, în municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.
Prezintă: Iniţiator - Viceprimar, Sabin Marcel GHEMEȘ
Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

9. Proiect de hotărâre privind numirea domnului TEHEI Mihai Vlad în funcția de membru în Consiliul de Administrație la societatea Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

10. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.71 din 27.04.2017.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate pentru atribuirea în folosință a terenurilor destinate construirii de locuințe proprietate personală în municipiul Câmpia Turzii, în condițiile Legii nr.15/2003.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei privind repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii.
Prezintă: Iniţiator - Viceprimar, Sabin Marcel GHEMEȘ
Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat al municipiului Câmpia Turzii destinate închirierii.
Prezintă: Iniţiator - Viceprimar, Sabin Marcel GHEMEȘ
Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului înscris în CF 54928 Câmpia Turzii, parte din baza materială a Liceului Teoretic „Pavel Dan”, în imobil cu altă destinație pentru amenajarea unui loc de joacă.
Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

16. Diverse.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS