23
Tue, Oct
132 New Articles

Şedinţă de îndată, azi, la Câmpia Turzii. Vezi de ce!

Administraţie
Typography

Prin Dipoziţia 474 din 13 iunie 2018 forul deliberativ local al municipiului Câmpia Turzii se întruneşte în şedinţă extraordinară miercuri, 13 iunie 2018, de la orele 16:00.

Programată a se desfăşura în sala de şedinţe a Palatului Cultural “Ionel Floaşiu”, şedinţa are anunţată următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.147 din 22.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din incinta Liceului Teoretic „Pavel Dan” din Municipiul Câmpia Turzii Clădire C1 - corp A+B”.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

  1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între MunicipiulCâmpia Turzii şi Asociația Civică pentru Inițiativă și Acțiune Comunitară Câmpia Turzii în vedereaorganizării evenimentului caritabil „Câmpia Turzii Sports Festival”. 

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS