16
Sun, Dec
98 New Articles

Rectificarea bugetului şi activitatea de salubrizare sunt pe ordinea de zi a şedinţei de la Turda

Administraţie
Typography

O şedinţă extraordinară a Consiliului Local Turda a fost convocată de îndată pentru luni, 6 august, la orele 13:00.

Iată ordinea de zi a şedinţei:

1. Probleme ale Direcţiei Economice:
1.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
- iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:
2.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale din judeţul Cluj.
- iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini în vederea delegării prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în judeţul Cluj, respectiv de colectare şi transport al deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri.
- iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al judeţului Cluj.
- iniţiator, Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS