20
Sun, Jan
72 New Articles

Şedinţă la Câmpia Turzii pe 31 octombrie. Iată ordinea de zi!

Administraţie
Typography

Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii a fost convocat - prin Dispoziţia 730/31.10.2018 a Primarului Municipiului - în şedinţă extraordinară de îndată pentru aceeaşi zi, miercuri, 31 octombrie 2018.

Iată ordinea de zi a şedinţei:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.204/25.10.2018 privind aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local și al activităților autofinanțate rezultate la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2017.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2018 și modificarea listei de investiții aferentă.
  3. Proiect de hotărâre privind alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Câmpia T urzii pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România.
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS