21
Mon, May
162 New Articles

"Se aprobă stingerea creanţei garantate în cuantum de 1.671.065,19 lei prin darea în plată a Bazei Sportive (Stadion) Câmpia Turzii (...) stingerea parţială a creanţelor bugetare în cuantum de 469.539,74 lei prin darea în plată a imobilului Casa de oaspeţi (...) şi a imobilului teren situat în municipiul Câmpia Turzii, strada Laminoriştilor 145".

Consiliul Local Turda a fost de acord, prin votul secret exprimat de majoritatea membrilor deliberativului local, cu deciziile luate de membrii celor două consilii de administraţie de la SC Turda Salina Durgău SA şi SC Domeniul Public Turda SA.

(Informare PAZIA)
Simplificarea procedurilor de achiziţie pentru maşini, utilaje şi echipamente specializate care pot fi achiziţionate prin Programul Naţional de Dezvoltre Rurală 2014 -2020 (PNDR) cu introducerea preţurilor de referinţă.

(invitaţie)
Stimaţi colaboratori, MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII demarează proiectul POSDRU/132/5.1/G/135208 intitulat "ŞOMERII DIN CÂMPIA TURZII SPRE O NOUĂ MESERIE". În acest sens, organizăm o conferinţă de presă în scopul promovării importanţei susţinerii categoriilor de persoane vulnerabile pe piaţa muncii provenind din municipiul nostru.

More Articles ...