16
Mon, Jul
137 New Articles

Posturi de director scoase la concurs la Şcoala Avram Iancu şi la două licee turdene

Diverse
Typography

La nivelul municipiului Turda, există un număr de 3 posturi vacante de director / dir. adj. (Şcoala Gimnazială “Avram Iancu” Turda, Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Turda şi Colegiul Tehnic “Dr. Ioan Raţiu” Turda), nefiind ocupate la concursul precedent datorită numărului mic de candidaţi.

Astfel, în perioada 19 iunie – 6 iulie 2017, candidaţii îşi vor putea depune dosarele de înscriere la ISJ Cluj, proba scrisă fiind programată pentru data de 17 iulie a.c., iar proba de interviu şi evaluarea CV-ului având loc în perioada 19-31 iulie 2017.

Aceste concursuri sunt extreme de importante, fiindcă parcursul viitor al instituţiilor de învăţământ – şi indirect comunitatea locală – va fi afectat, pozitiv sau nu, în funcţie de cei ce vor ocupa astfel de posturi. Mai jos aveţi câteva detalii despre condiţiile de participare la concurs, documentaţia integrală fiind pusă la dispoziţia dvs. de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj pe pagina web a instituţiei (link: http://isjcj.ro/htm/2017/Iunie_17/Concurs_directori_2017/Concurs_directori_06_2017.rar )

Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj conform OMEN nr. 3969 din 30 mai 2017.

Se pot înscrie la concurs persoanele ce îndeplinesc, cumulative, următoarele condiţii:

  1. au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învățământului primar și preșcolar”;
  2. sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. 3 și art. 257 alin. 1 din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  3. sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II în învățământ sau au dobândit titlul științific de doctor;
  4. dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ / inspectorate școlare / casele corpului didactic / Palatul Național al Copiilor / Ministerul Educației Naționale ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare / funcții de specialitate specifice Ministerului Educației Naționale;
  5.  nu au fost sancționate disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului și nici în anul școlar în curs, în care au funcționat sau funcționează efectiv la catedră, indiferent de perioada în care și-au desfășurat   activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ / inspectorate școlare / casele corpului didactic / Palatul Național al Copiilor / Ministerul Educației Naționale ori de îndrumare și control din inspectorate școlare / funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale sau a intervenit radierea de drept  a sancțiunii, potrivit art.248 alin. 3 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  7. sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. 1 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  8. nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.
  9.  au avizul consiliului de administrație al unității de învățământ, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic și au o pondere majoritară a învățământului dual;
  10. au avizul eliberat de asociațiile / fundațiile / federațiile / centrele / planurile care gestionează pluralismul educațional la nivel național, recunoscute de Comisia Națională pentru Alternative Educaționale, în cazul candidaturilor pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat sau particular care școlarizează preponderent alternative educaționale.

La nivelul judeţului Cluj sunt scoase la concurs un număr de 64 de posturi (40 posturi director şi 24 posturi director adjunct).

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS