Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

07
Fri, Aug
256 New Articles

Fermierii depun la APIA cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2020

Actualitate
Typography

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv,se depunla Centrele Judeţene ale Agenţiei, respectiv al Municipiului Bucureşti, pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului,cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2020, cereri avizate de către ANZ.

Având  în vedere că ultima zi de primire a cererilor inițiale este data de 15 decembrie 2019,zi de duminică, dată limită se prelungeşte până în prima zilucrătoare care urmează  conform  prevederilor Codului de Procedură Civilă: „în cazul în care data limită de depunere a cererilor sau oricăror alte documente este o zi de sărbătoare oficială, zi de sâmbătă sau duminică, respectiveadatălimită se prelungeşte până în prima zilucrătoare care urmează”.

Cererea iniţială anuală pentru efectuarea serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor va fi  însoţită de următoarele documente:

  1. dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislaţiei în vigoare;
  2. acreditarea  solicitantului pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic al rasei pentru care solicită ajutorul de stat, eliberată de ANZ;
  3. lista microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale serviciilor de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, avizată de ANZ, care va cuprinde: denumirea întreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, după caz, codul CAEN, numărul unic de identificare a întreprinderii la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), numărul contractului de prestări servicii încheiat între prestator şi beneficiar, rasa şi numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajaţi şi cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi, se va menţiona "întreprindere nou-înfiinţată";
  4. copia contractului întredeţinătorul registrului genealogic şi  prestatorul  serviciului de determinare a calităţii  genetice a raselor de animale, încazulîn care acestaestealtuldecâtdeţinătorulregistrului genealogic, din care să rezulte contribuţia părţilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
  5. lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, pentru anul de aplicare, avizată de ANZ.

Cererea iniţială anuală de solicitare a ajutorului de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor de determinare a calităţii  genetice a raselor de animale va fi însoţită de următoarele documente:

  1. dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislaţiei în vigoare;
  2. acreditarea  solicitantului  pentru  prestarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, eliberată de ANZ;
  3. listamicroîntreprinderilorşiîntreprinderilormicişimijlociibeneficiare ale serviciilorde determinare a calităţii genetice a raselor de animale, avizată de ANZ, care vacuprinde: denumireaîntreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, dupăcaz, codul CAEN, numărul  unic de identificare a întreprinderii la APIA, numărul  contractului de prestări servicii încheiat între prestator şi beneficiar, rasa şi  numărul de animale care fac obiectul  serviciilor, numărul de angajaţi ş icifra de afaceri, iarîncazu lîntreprinderilor noi, se vamenţiona "întreprindere  nou-înfiinţată";
  4. copia contractului între deţinătorul registrului genealogic şi prestatorul serviciului de determinare a calităţii genetice a raselor de animale sau adeverinţă eliberată de ANZ, în cazul în care acesta este altul decât deţinătorul registrului genealogic, din care să rezulte contribuţia părţilor la realizarea obiectivelor programului de ameliorare;
  5. lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, pentru anul de aplicare, avizată de ANZ.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

Informaţiile legate de  programarea pentru depunerea  dosarelor se obţin la nr. tel: 0264-454.456

Cererile se depun la sediul APIA Cluj, din Cluj-Napoca, Bdul. Munciinr. 18

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS