Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

04
Thu, Mar
281 New Articles

Primăria Câmpia Turzii - Anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru închiriere bunuri

Administraţie
Typography

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Câmpia Turzii, cod de identificare fiscală 4354566, Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, jud. Cluj, telefon: 0264-368001, fax: 0264-365467, e-mail: primaria@campiaturzii.ro

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Câmpia Turzii, cod de identificare fiscală 4354566, Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, jud. Cluj, telefon: 0264-368001, fax: 0264-365467, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiul comercial nr. 8 în suprafață de 26,40 mp, și spațiul comercial nr. 9 în suprafață de 8,25 mp, din imobilul situat în Cîmpia Turzii, str. Piața Unirii, nr. 22A, jud. Cluj, înscris CF nr. 53663-C1 Câmpia Turzii, nr. cad. 53663, care aparține domeniului public al municipiului Câmpia Turzii. Închirierea se face conform art. 333 și art. 335 din O.U.G. nr. 57/2019 și conform H.C.L. nr. 230 din 17.12.2019, H.C.L. nr. 102 din 25.06.2020 și H.C.L. nr. 143 din 30.07.2020.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

  • 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: de la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, jud. Cluj, sau prin mijloace electronice.
  • 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, jud. Cluj.
  • 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit.
  • 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.02.2021, ora 16:00.

4. Informaţii privind ofertele:

  • 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 15.02.2021, ora 12:00.
  • 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Câmpia Turzii, municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2, jud. Cluj.
  • 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 16.02.2021, ora 12:00, Primăria Municipiului Câmpia Turzii.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 2-4, cod poștal 400117, telefon: 0264-596111; fax: 0264-595844, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 22.01.2021.

Direcția Relații cu Comunitatea

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS