Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

28
Sat, May
98 New Articles

Vezi ordinea de zi a şedinţei consiliului local Turda din 27 decembrie!

Administraţie
Tools
Typography

Consiliul local al municipiului Turda a fost convocat în şedinţă ordinară pentru ziua de luni, 26 decembrie 2021, la ora 13.00.

Iată ordinea de zi:

1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcției Impozite și Taxe Locale;
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor pentru autovehiculele grele de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pe anul 2022.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea aplicării, începând cu data de 01.01.2022, a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 278/30.12.2020 referitoare la majorarea cu 500% a impozitului începând cu anul 2021, pentru clădirea situată în Municipiul Turda, strada Aurel Vlaicu, nr. 34, proprietatea SC ABBELA SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcției Tehnice;
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru persoane majore apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat și calculul valoric estimat al muncii ce se va presta de aceștia.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorități pe anul 2022 pentru repartizarea locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor de zonare și încadrarea străzilor și a unor imobile situate în intravilanul municipiului Turda în zonele de impozitare delimitate.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;
4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii Salina Turda S.A. pentru exercițiul financiar 2021.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea "Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanţelor şcolare, respectiv rezultate deosebite obţinute la următoarele concursuri: olimpiade şcolare (faza internaţională), examenul de evaluare naţională şi examenul de bacalaureat", precum și a sportivilor și a colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului;
5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Turda a imobilului teren în suprafață de 2949 mp, situat pe str. Stadionului, Municipiului Turda cu nr. cadastral 64790.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice pentru dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 58053 Turda, nr. top. 2681/4/1/2.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitație publică a imobilului teren în suprafață de 1012 mp. situat în Municipiul Turda, str. Lotus nr. 8 (aferent fostei Centrale termice CT8), Județul Cluj, proprietate a Municipiului Turda – domeniul public, înscris în CF nr. 53716 Turda, nr. cadastral 53716 Turda, către Cristurean Ioan și Cristurean Mihaela.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Propuneri, întrebări, interpelări.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS