Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

28
Sat, May
98 New Articles

Şedinţă ordinară a consiliului local Turda pe 27 ianuarie. Vezi ordinea de zi!

Administraţie
Tools
Typography

Consiliul local al municipiului Turda a fost convocat în şedinţă ordinară pentru joi, 27 ianuarie, la ora 13.00.

Iată ordinea de zi a şedinţei:

1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcției Economice;
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului bugetar pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2021.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea costului de institutionalizare pentru persoanele vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire și Asistență “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Arhitectului Șef;
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUD – Construire hală nouă, demolare parțială construcții existente, renovare, refațadizare, recompartimentare, actualizări funcționale, consolidări, etajare construcții existente, realizare acces secundar incintă, reparație și realizare împrejmuire, branșamente, amenajări exterioare în municipiul Turda, str. Trascăului nr. 8B, județul Cluj.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;
4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în Municipiul Turda, județul Cluj, str. Mihai Viteazu nr. 43 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip - „Construire CREȘĂ MEDIE în Municipiul Turda, str. Mihai Viteazu nr.43, Județul Cluj”.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;
5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind completarea obiectelor secundare de activitate ale societății Domeniul Public Turda S.A.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind numirea domnului Hontilă Viorel Petru în calitate de membru în Consiliul de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A.
- iniţiatori: consilierii locali Orbean Ioana, Sârbu Paul Marius, Năstase Paul, Sur Mara și Csep Leylla.
5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contributiei financiare lunare a Municipiului Turda către Asociaţia Club Sportiv Sticla Ariesul Turda.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2022-2023.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului;
6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operațiunii de apartamentare a imobilului situat în Municipiul Turda, str. Lotus nr. 11, bloc F9, Județul Cluj.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 65/18.05.1993.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 72/22.04.2021 referitoare la aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului teren, situat în Turda, str. Baladei nr. 1.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 162/30.09.2021 referitoare la aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului teren, situat în Turda, str. Livezilor nr. 2A.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea unor locuințe ANL, situate în Turda, str. Tineretului nr. 26A.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitație publică a imobilului aparținând domeniului privat al Municipiului Turda, teren și construcție, în suprafață de 147 mp, situat în Turda, str. Mihai Eminescu nr. 6-8, înscris în cartea funciară nr. 65743 Turda.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Spitalului Municipal Turda;
7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcții pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Turda.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Biroului Resurse Umane;
8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea coeficienților și salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turda, precum și a salariaților instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Turda.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS