Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

28
Sun, May
147 New Articles

Finanţare nerambursabilă de la bugetul municipiului Câmpia Turzii. Administraţia locală a transmis anunţul de participare!

Administraţie
Tools
Typography

ANUNȚ DE PARTICIPARE - la sesiunea I de selecție a proiectelor de interes public pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Câmpia Turzii, în  anul fiscal 2023, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr. 2-4, Câmpia Turzii, judeţul Cluj, telefon (+40)264368001, fax (+40)264365467, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 2. Reglementări legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare; HCL nr. 149/04.07.2022 privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru activități nonprofit de interes local.
 3. Solicitanții pot fi:persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, autorizate sau înființate în condițiile legii și trebuie să desfășoare activitățile propuse în proiect pe raza unității administrativ-teritoriale a autorității finanțatoare, respectiv Municipiul Câmpia Turzii.
 4. Procedura aplicată:atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către comisia de selecție și evaluare, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă.
 5. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru următorul domeniu: Cultură (proiecte finanțate în baza Legii nr. 350/2005).
 6. Suma repartizată:100,00 mii lei.
 7. Perioada de depunere a proiectelor de finanțare nerambursabilă: 03.2023 – 25.04.2023.
 8. Evaluarea și selecția proiectelor depuse se va efectua de către comisia de selecție și evaluare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă, în perioada: 04.2023 – 02.05.2023.
 9. Termen depunere contestații solicitanți: 05.2023 – 05.05.2023.
  • contestațiile depuse ulterior acestei perioade nu vor mai fi luate în considerare.
 10. Termen soluţionare contestaţii: 05.2023 – 12.05.2023.
 11. Documentațiile de solicitare a finanțărilor nerambursabile se întocmesc în conformitate cu cerințele prevăzute în: HCL 149/04.07.2022 privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru activități nonprofit de interes local, care poate fi accesat la adresa: https://campiaturzii.ro/hcl/2022/hcl_149.pdf
 12. Procedura de solicitare a finanțărilor:
 13. Informații suplimentare: Solicitarea de clarificări din partea autorității finanțatoare se faceutilizând adresa de e-mail a Serviciului Cultură: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Notă: Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2023, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 32/20.02.2023.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

PROGRAMUL ANUAL
 al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2023
- aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, nr. 32 din 23.02.2023 -

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr. 2-4, Câmpia Turzii, judeţul Cluj, telefon (+40)264368001, fax (+40)264365467, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Municipiul Câmpia Turzii face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul propriu pentru activități nonprofit de interes local, pentru anul 2023, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005; Legea nr. 69/2000; Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru susținerea unor proiecte culturale, religioase și sportive finanțate în baza regulamentelor privind regimurile finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, suma aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 22 din 31.01.2023 privind aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2023 este de 621,00 mii lei, repartizată pe următoarele domenii: Cultură – 100,00 mii lei; Culte – 100,00 mii lei; Sport – 421,00 mii lei.

Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se va face pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestora de către comisiile care vor fi constituite în acest sens.

Procedura de selecţie a proiectelor va cuprinde următoarele etape:

 • publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile;
 • publicarea anunţului de participare;
 • înscrierea candidaţilor;
 • transmiterea documentaţiei;
 • prezentarea propunerilor de proiecte;
 • verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară;
 • evaluarea propunerilor de proiecte;
 • comunicarea rezultatelor;
 • încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
 • publicarea anunţului de atribuire a contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă.

Programul anual a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI - a, având numărul de înregistrare 43 din 07.03.2023

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS