Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

24
Fri, May
92 New Articles

Şedinţă ordinară la Turda, joi, 30 martie, de la ora 13.00

Administraţie
Tools
Typography

Prin Dispoziţia nr. 584/244.03.2023 a Primarului Municipiului Turda, Consiliul Local Turda a fost convocat în şedinţă ordinară pentru joi, 30 martie 2023, la ora 13.00.

Programată a se desfăşura în sala mare a Primăriei Turda, şedinţa are anunţată următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei precedente;

2. Probleme ale Arhitectului Șef;
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ/RLU – Reactualizare PUZ – Reconversie funcțională și modificări interioare hală călărie existentă în Centrul de agrement și călărie, spațiu cazare sportivi, arenă călărie și evenimente, sală conferință, restaurant, boxe cai și spații conexe, în municipiul Turda, Aleea Durgăului nr. 6, județul Cluj.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUD – demolare imobil, construire locuință unifamilială, refacere împrejmuire teren în municipiul Turda, str. Romană nr. 42, județul Cluj.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG nr. 64/2022 pentru proiectul Construire infrastructură educațională suport pentru formarea profesională (Laborator Școală Profesională) cod SMIS 155717.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul “RENOVARE ENERGETICĂ APROFUNDATĂ A CLĂDIRII POLIȚIEI MUNICIPIULUI TURDA” cod C5-B2.2.b114 / 10.10.2022.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Turda, reactualizat pentru perioada 2021-2030.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcției Tehnice;
4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2023, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;
5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii Salina Turda SA, pentru exerciţiul financiar al anului 2023.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
5.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda SA, pentru exerciţiul financiar al anului 2023.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
5.3. PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea de către Consiliul Local al Municipiului Turda a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al unității administrativ-teritoriale a municipiului Turda pentru activitatea desfășurată în anul 2022.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
5.4. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Art. 5, pct. 5.1 din Contractul de mandat nr. 27262 din 16.12.2019, anexă la Hotărârea nr. 83 din data de 20.05.2021 referitoare la aprobarea prelungirii contractului de mandat nr. 27.262/16.12.2019, al administratorului societății Transport Urban Public SRL.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
5.5. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Anexei la HCL nr. 203/03.11.2020 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Turda în Consiliile de Administratie și în comisiile de evaluare din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Turda, cu modificările și completările ulterioare.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
5.6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între UAT municipiul Turda, județul Cluj, Salina Turda SA și inspectoratul Școlar Județean Cluj.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului;
6.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea preluării în proprietatea privată a municipiului Turda a imobilelor cu nr. cadastral 66100, 66205.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației tehnice de apartamentare a imobilului, construcție cu 2 apartamente, situat în Turda, str. Arieșului nr. 14, edificată asupra terenului în suprafață de 176 mp, cu nr. topografic 7305/17, înscris în CF nr. 57905.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62814 Turda cu destinația drum, respectiv str. Simion Bărnuțiu și alipirea imobilului, rezultat în urma dezmembrării, suprafeței Parcului Turda Nouă.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea reglementării situației juridice a imobilului, clădire cu funcțiuni mixte P+E situată administrativ în municipiul Turda, str. Republicii nr. 38, înscrisă în CF nr. 52071-C1, edificată asupra terenului în suprafață de 659 mp, cu nr. cadastral 52071, ce face parte din domeniul public al municipiului Turda.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului situat în municipiul Turda, str. Arieșului nr. 18, județul Cluj, înscris în CF nr. 57943 Turda, nr. topografic 7305/71.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.6. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului, situat în municipiul Turda, str. Arieșului nr. 2, județul Cluj, înscris în CF nr. 57896 Turda, nr. cadastral 57896.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.7. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației de dezmembrare a imobilului situat în municipiul Turda, str. Constructorilor nr. 8 B, județul Cluj, înscris în CF nr. 63625 Turda, nr. topografic 90/b/2/1/1/1/1/1.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.8. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Turda, județul Cluj, aprobat prin HCL nr. 187/2002.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Biroului Resurse Umane;
7.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Casei de Cultură a municipiului Turda;
8.1. PROIECT DE HOTARARE privind modificarea anexei la HCL nr. 20/31.01.2023 referitoare la aprobarea programului de activități al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada ianuarie-decembrie 2023.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Muzeului de Istorie Turda;
9.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării statului de funcții al Muzeului de Istorie Turda, istituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Turda.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Informare asupra Raportului anual al Primarului municipiului Turda, privind starea economică, socială și de mediu pe anul 2022.

11. Propuneri, întrebări, interpelări.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS