Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

20
Thu, Jun
91 New Articles

Şedinţă ordinară la Turda miercuri, 31 mai

Administraţie
Tools
Typography

Prin Dispoziţia nr. 900/244.05.2023 a Primarului Municipiului Turda, Consiliul Local Turda a fost convocat în şedinţă ordinară pentru miercuri, 31 mai, ora 13.00.

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei precedente;

2. Probleme ale Arhitectului Șef;
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declararea obiectivului de investiții PUZ Nucleu III Turism urban Turda – construire Aquapark li Bazin de inot olimpic, UAT Turda, județul Cluj, ca bun de utilitate publică și de interes public local.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcției Economice;
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2023.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Municipiului Turda la data de 31.03.2023.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea numărului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2022-2023.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;
4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor practicate de societatea Domeniul Public Turda SA.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general actualizat și principalii indicatori tehnico-economici pentru investiția “REABILITAREA, DOTAREA ȘI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “PRICHINDELUL ISTEȚ” ȘI A CREȘEI NR. 4”, cod SMIS 124461, ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15 din 30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați inclusiv a restului de executat în urma actualizării prețurilor unitare pentru restul de executat și a dispozitiilor de șantier emise   în cadrul contractului subsecvent nr. 8/7108/26.03.2020 pentru obiectivul de investiții:  ”Reabilitare și modernizare  străzi în municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 2” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P.nr. 1851/2013, republicat,  privind Normele metodologice ale Programului Național de Dezvoltare Locală.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați inclusiv a restului de executat  în urma actualizării prețurilor unitare pentru restul de executat și a dispozițiilor de șantier emise  în cadrul contractului subsecvent nr. 8/7108/26.03.2020 pentru obiectivul de investiții:  ”Reabilitare și modernizare  străzi în municipiul Turda – CARTIERUL INDUSTRIAL – LOT 3” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 republicat,  privind Normele metodologice ale Programului Național de Dezvoltare Locală.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcției de Asistență Socială Turda;
5.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Turda pentru anul 2023.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
5.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cheltuielilor de modernizare, extindere, dotări și asigurării cheltuielilor de funcționare ulterioară și de păstrare a destinației inițiale a centrului de zi persoane vârstnice pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de investiții finanțate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
5.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cofinanțării și asigurarea cheltuielilor de funcționare ulterioară și de păstrare a destinației inițiale a Centrului Social de Urgență pentru persoane fără adăpost pe o perioadă de cel puțin 10 ani de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de investiții finanțate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală;
6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2022, aprobarea Raportului auditorului financiar independent pentru anul 2022 și aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2022, la societatea Domeniul Public Turda S.A.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea președintelui Consiliului de Administrație al societății Domeniul Public Turda S.A.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2022 și repartizarea profitului net aferent anului 2022, precum și aprobarea Raportului administratorului societății Transport Urban Public S.R.L.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea casării unor obiecte de inventar aflate în dotarea societății Transport Urban Public SRL.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situațiilor financiare și repartizarea profitului net la data de 31.12.2022, aprobarea execuției bugetare aferente exercițiului financiar 2022, aprobarea raportului de activitate al administratorilor si al directorului general la 31.12.2022, descarcarea de gestiune a administratorilor și a directorului general, aprobarea raportului auditorului financiar independent la data de 31.12.2022, la societatea Salina Turda SA.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea auditorului extern și a contractului de prestări servicii de audit financiar statutar, pentru exercițiile financiare pe anii 2023, 2024, 2025 și 2026 pentru societatea Salina Turda S.A
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului;
7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață totală de 898 mp, situat în Turda, str. Avram Iancu nr. 27, compus din terenul în suprafață de 551 mp, înscris în CF nr. 65251 și terenul în suprafață de 347 mp înscris în CF nr. 65252, ambele aparținând domeniului privat al Municipiului Turda.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice de alipire a imobilelor: teren în suprafață de 300 mp, înscris în CF nr. 62763 și teren în suprafașă de 26 mp, înscris în CF nr. 62764, situate administrativ în Turda, str. Petre Ispirescu nr. 2, proprietatea Municipiului Turda, într-un sigur corp de proprietate, în suprafață de 326 mp, cu nr. Cadastral nou 66560.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
7.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 10 mp, situat în Turda, str. Ion Opriș nr. 1, în vederea asigurării accesului din exterior la apartamentul proprietate privată.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
7.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 100 mp, situat în Turda, str. Dr, Ioan Rațiu nr. 34 C, înscris în CF nr. 57702, cu nr. top. 1805/1/1/2, 1806/1/1/2, către Haneș Dan Sorin și Haneș Simona.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
7.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenței la Domeniul Public al Municipiului Turda a imobilului clădire situat în Turda, str. Stadionului FN, înscris în CF nr. 64788 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 64788-C1.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
7.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea HCL nr. 14/27.01.2022 referitoare la modificarea HCL nr. 162/30.09.2021 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului teren situat în Turda, str. Livezilor nr. 2A, precum și HCL 162/30.09.2021.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
7.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unei suprafețe de teren situate în Turda, str. Caisului FN, identificat prin nr. cadastral 66589, înscris în CF nr. 66589 și nr. cadastral 66588 înscris în CF nr. 66588 în favoarea Parohiei Ortodoxe Turda Băi.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
7.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitație publică a unui imobil compus din două parcele de teren, situate în Turda, str. Piața Romană nr. 24, județul Cluj, în vederea aigurării accesului din exterior la apartamentul proprietate privată.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Casei Municipale de Cultură;
8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL nr. 20/31.01.2023 referitoare la aprobarea programului de activități al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada ianuarie-decembrie 2023.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Propuneri, întrebări, interpelări.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS