Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

24
Sat, Feb
121 New Articles

Şedinţă extraordinară la Câmpia Turzii luni, 12 februarie. Vezi ce proiecte sunt pe ordinea de zi!

Administraţie
Tools
Typography

Prin Dispoziţia nr. 177/08.02.2024 a Primarului Municipiului Câmpia Turzii, Consiliul Local Câmpia Turzii  a fost convocat în şedinţă extraordinară pentru luni, 12 februarie 2024 la ora 13.00.

Programată a se desfăşura în sala Europa, şedinţa are anunţată următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privindaprobarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 202
  2. Proiect de hotărâre privindaprobarea Devizului General privind cheltuielile efectuate pentru realizarea obiectivului de investiţii ’’Lucrări de modernizare străzi în municipiul Câmpia Turzii – strada Ion Agârbiceanu, Spicului, Iancu Jianu (inclusiv strada Calea Turzii până la Ialomiței), Decebal, Alex. Ioan Cuza, Vasile Lucaciu, P-ța Mihai Viteazu (zona Tiver acces în strada Laminoriștilor), Grădinilor, George Coșbuc (tronson neasfaltat), Mică’’și devizele generale pentru fiecare obiect de investiții în parte.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru activitățile de deszăpezire delegate prin contractul de delegare a gestiunii activităţii de curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ din municipiul Câmpia Turzii aprobat prin HCL nr. 167/2021 şi înregistrat la Primăria Municipiului Câmpia Turzii sub numărul 27974 din 12.10.2021.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programuluianual de întreţinere, amenajare și înfrumusețare a spațiilor verzi din municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2024’’.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ’’Programului anual pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare și întreținere mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate- park aferente, domeniului public si privat al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2024’’.
  6. Proiect de hotărâre privind modificare și completare a Hotărârii nr. nr. 83 din 27 april 2023 privind aprobare indicatori tehnico economici rezultati din Studiul de fezabilitate si a devizului general, pentru proiectul,,Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în Municipiul Câmpia Turzii’’, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ’’Anghel Saligny’’, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
  7. Proiect de hotărâre privindîncetarea de drept a mandatului de consilier local al domnișoarei SIMA GEORGIANA CRISTINA și vacantarea locului acestuia în cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS