Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

14
Fri, Jun
100 New Articles

Ce iau în dezbatere consilierii turdeni pe 20 decembrie

Administraţie
Tools
Typography

Ultima şedinţă ordinară a forului deliberativ local turdean are loc marţi, 20 decembrie, 2016, cu începere de la orele 13.00, şedinţa desfăşurându-se, ca de obicei, în sala mare a Primăriei Turda.

Iată ordinea de zi:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2016.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local si a bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2016.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind impozitele şi taxele locale pe anul 2017.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind clasificarea contribuabililor în contribuabili mari şi contribuabili mijlocii.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind lista actelor administrative fiscale ce sunt valabile fără semnatura conducătorului organului fiscal şi ştampila organului fiscal.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind renunţarea la stabilirea anumitelor creanţe fiscale.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plafonului creanţelor fiscale ce pot fi date la scădere la finele fiecărui an.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind Procedura de acordare a eşalonării şi/sau amânării la plata obligaţiilor fiscale şi a obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 184, alin. 5 din Legea nr. 207/2015, datorate bugetului local de către persoane fizice şi juridice.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a eşalonării la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordul Municipiului Turda pentru prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat de către SC Turda Salina Durgău SA cu CEC Bank, conform contractului cu nr. RQ12034467537715/12.03.2012.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie la obiectivul: “Restaurarea, punerea în valoare şi introducerea în circuitul turistic a Castrului Legiunii V Macedonica, Potaissa-Turda” şi a principalilor indicatori tehnico-economici.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Arhitectului Şef:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini-cadru pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă de 12,2 mp, situat în Turda, str. Andrei Muresanu nr. 13-15, (clădire ambulatoriu – Spital Turda), cu destinaţia cabinet tehnică dentară.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF 62354 Turda, prevăzut cu nr. top. 7373/772/2, situat administrativ în municipiul Turda, str. Axente Sever fn, judetul Cluj.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF 57893 Turda, prevăzut cu nr. top. 7307/6/3, situat administrativ în municipiul Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 18, judetul Cluj.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF 55093 Turda, prevăzut cu nr. top. 3986/4/2/1, situat administrativ în municipiul Turda, str. Livezilor fn, judetul Cluj.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 33 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. P-ta Republicii nr. 28 catre SC DITAL SRL Turda..
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 28 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Turda, situat in Turda, str. P-ta Republicii nr. 28 catre SC SIMPATEX SRL Turda..
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
6.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construre cladire birouri si garaj parter, in Turda, str. Clujului nr. 75C.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului GIS:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea chiriei pentru spatiile si terenurile cu alta destinatie decat locuinta, precum si aprobarea diferitelor taxe si tarife pentru anul 2017.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “CEPS Turda – Calitate, Egalitate şi Prietenie în şcolile din Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Serviciului Public Poliţia Locală Turda:

9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCL nr. 212/2005 referitoare la buna gospodărire a municipiului Turda.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
9.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului şi tarifelor pentru eliberarea şi folosirea autorizaţiei de acces tonaj privind stabilirea condiţiilor de acces a autovehiculelor cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, pe străzile din municipiul Turda.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian si consilier local Salajan Aron Adrian.

10. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

10.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor şi a familiilor marginalizate social precum şi a metodologiei şi a criteriilor de acordare a unor ajutoare de urgenţă persoanelor sau familiilor în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de restanţele acumulate la plata întreţinerii sau a altor utilităţi.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
10.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării a două posturi vacante în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda.
- iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

11. Diverse. (Propuneri. Întrebări. Interpelări)

PRIMAR,
Matei Cristian Octavian

SECRETAR,
Paula Letiția Mic

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS