Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

22
Wed, Mar
163 New Articles

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a aprobat Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024

Diverse
Tools
Typography

Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024 a fost elaborat în conformitate cu „Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2023-2024”, aprobată prin O.M.E. 6217/9.11.2022, în urma analizării propunerilor venite din partea unităților de învățământ preuniversitar din județ, a  solicitărilor agenților economici pentru clasele de învățământ tehnologic, profesional și dual, a promovabilității la examenul de bacalaureat și a datelor rezultate din chestionarea opțiunilor elevilor din clasele a VIII-a, privind continuarea studiilor în învățământul liceal sau profesional.

În privința  fundamentării proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024 s-a ținut cont de criteriile generale, precum și de criteriile cu specific legislativ, demografic, geografic, socio-economic și al relevanței.

Potrivit criteriului demografic, datele statistice furnizate de Institutul de statistică privind evoluția demografică a populației cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani, a densității acesteia, a componenței etnice, au constituit principalele referințe, iar, potrivit criteriului geografic, s-a urmărit accesul la educație al tuturor copiilor și elevilor, atât din mediul rural, cât și din mediul urban al județului, cu ofertă educațională pentru toate nivelele.

Raportat la  criteriul socio-economic, s-a urmărit ca specializările pentru nivel liceal, precum și calificările pentru învățământul profesional și dual să valorifice tradiția locală și potențialul de dezvoltare socio-economică din zonă, în scopul de a crește potențialul inserției socio-profesionale  a absolvenților, în concordanță cu solicitările  agenților economici, țintele de ocupare a pieței muncii și a acreditărilor pe care unitățile de învățământ le dețin.

Potrivit criteriului relevanței, având în vedere specificitatea județului s-au asigurat forme de învățământ și niveluri corespunzătoare și pentru învățământul copiilor cu cerințe educaționale speciale, pentru asigurarea solicitărilor unităților de învățământ liceal vocațional teologic, artistic și sportiv, precum și a solicitărilor pentru învățământul în limbile minorităților naționale maghiară și germană.

În vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii au fost prevăzute clase pentru învățământul seral, fără frecvență și organizarea programului ”A doua șansă”, precum și clase pentru învățământul postliceal și școala de maiștri.

În egală măsură, ținând cont de numărul solicitărilor absolvenților de zece clase de liceu din promoțiile anterioare, absolvenților de stagii de practică și a absolvenților învățământului profesional din seria curentă și din seriile anterioare, s-au realizat propunerile pentru clasele de început de ciclu superior al liceului, clasa a XI-a seral, filiera tehnologică.

Cumulând toți acești indicatori, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Cluj a aprobat pentru anul școlar 2023-2024 următoarele cifre de școlarizare:

Învățământul antepreșcolar: 114 grupe, cu 90 de grupe mai multe, față de anul școlar în curs;

Învățământul preșcolar: 301 grupe cu Program Normal, 511 grupe cu Program Prelungit;

  1.  Învățământul primar: 1496 clase, din care 340,25 clase pregătitoare, cu 69,23 mai multe clase pregătitoare față de anul școlar în curs;
  2. Învățământul gimnazial:1086 clase, din care 266,33 clase a V-a și 6 clase cu Frecvență redusă, din care 1,5 clase a V-a;
  3. Pentru învățământ liceal, au fost alocate 232 clase a IX-a, cu 23 de clase mai mult față de anul școlar în curs, având în vedere numărul, în creștere, al elevilor  din clasa a VIII-a, înscriși în anul școlar 2022-2023, respectiv 5.661, conform datelor înregistrate în SIIIR, la nivelul județului Cluj, la care se adaugă, în medie, 150 de elevi veniți din județele limitrofe, având în vedere anumite specializări existente doar în liceele vocaționale clujene și liniile de predare, inclusiv în limbile minorităților naționale. Aceste clase sunt repartizate astfel: 205 clase a IX-a cu predare în limba română, 2 clase a IX-a cu predare în limba germană, 25 clase a IX-a cu predare în limba maghiară. Din punctul de vedere al distribuției pe filiere, profiluri și specializări, ponderea claselor se prezintă astfel:93,5 de clase învățământ liceal teoretic; 25,5 de clase învățământ liceal vocațional; 57 de clase învățământ liceal tehnologic; 56 de clase învățământ învățământ profesional și dual.
  4. Învățământ seral și învățământ cu Frecvență redusă: 54 de clase seral, din care 2 clase a IX-a și 13 clase a XI-a; 11 clase cu Frecvență redusă, din care 1 clasă a IX-a;
  5. Învățământ postliceal și de maiști: 48 de clase învățământ postliceal, din care anul I-27 de clase (21 de clase la zi și 6 clase la seral); 10 clase de maiștri, din care anul I-5 clase ( 2 clase la zi și 3 clase la seral);
  6. Învățământul special: 204 clase;
  7. Cluburile sportive, cluburi și Palatul Copiilor Cluj: 8488 locuri;
  8. Pentru învățământul particular, unitățile de învățământ au propus 607 clase.

Au fost aprobate, de asemenea, clase pentru funcționarea sub efectivul minimum legal, în localitățile în care unitățile de învățământ preuniversitar sunt unice la nivelul UAT-urilor, iar copiii și elevii nu au alte posibilități de școlarizare:

  1. Cu predare în limba română: 13 clase, din care 7 clase de învățământ gimnazial și 6 clase de învățământ primar;
  2. Cu predare în limba maghiară: 10 clase, din care 6 clase de învățământ gimnazial și 4 clase de învățământ primar.  

Elaborarea Proiectului planului de școlarizare este cea mai importantă activitate de pregătire a anului școlar următor. În funcție de numărul claselor aprobate pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar, se realizează proiectul de încadrare cu personal didactic și se publică lista posturilor vacante ce urmează a fi ocupate în cadrul etapelor de mișcare a personalului didactic, de asemenea,  se comandă manuale școlare și se iau decizii organizatorice la nivelul unităților de învățământ. Județul Cluj are o rețea de unități de învățământ care acoperă specializări și calificările de la toate filierele și profilurile, iar în învățământul vocațional teologic, de artă și sportiv, precum și în școlile în care învață copii cu cerințe educaționale speciale vin, în fiecare an, copii și din județele limitrofe, având în vedere calitatea serviciilor educaționale și  infrastructura la standarde ridicate. Este îmbucurător faptul că numărul prognozat al copiilor și al elevilor pentru anul școlar viitor este în creștere semnificativă, la toate clasele de început de ciclu, dar asta presupune și o reașezare a infrastructurii educaționale a unităților de învățământ preuniversitar pentru ca, în parteneriat cu noi și cu autoritățile publice locale, să se găsească cele mai bune soluții de organizare a programului școlar, astfel încât să menținem standardele de calitate pe care beneficiarii sistemului de educație din județul Cluj le așteaptă.”, a declarat doamna Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Comunicare instituțională, I.Ș.J. Cluj

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS