Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

08
Fri, Dec
139 New Articles

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a  demarat o nouă serie de activități, în cadrul Proiectului S.M.I.L.E.- Schools Make Inclusion a Living rEality!/ Școlile fac incluziunea o realitate viabilă!

Diverse
Tools
Typography

Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în calitate de promotor și coordonator de proiect, a  demarat o nouă serie de activități în cadrul Proiectului S.M.I.L.E.- Schools Make Inclusion a Living rEality!/ Școlile fac incluziunea o realitate viabilă!, contract 2021-EY-PICR-0001, parte a Programului de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România, finațat prin Granturile SEE- Mecanismul Financiar 2014-2021.

Începând cu luna martie 2023, Inspectoratul Școlar Județean Cluj a dat startul celor 3 cursuri de formare prevăzute în cadrul proiectului S.M.I.L.E și destinate cadrelor didactice din cele 6 unități de învățământ preuniversitar partenere și beneficiare.

Cele trei cursuri de formare - „Împreună pentru o comunitate incluzivă”, „Învățăm împreună într-o școală incluzivă” și ”Let's get digital!” au fost prevăzute în formularul de aplicație al proiectului și au fost configurate pornind de la nevoile identificate la nivelul școlilor partenere. Ele sunt destinate soluționării unor probleme cu care se confruntă cadrele didactice în derularea activităților școlare și extrașcolare și care au ca punct central promovarea incluziunii, atât în rândul elevilor, cât și al părinților și a comunității locale, precum și diversificarea metodelor și a tehnicilor de predare-învățare-evaluare, în vederea creșterii calității actului educațional, respectiv a motivației și interesului elevilor pentru dezvoltarea personală. Programele de curs au fost avizate de către Ministerul Educației, cu sprijinul Casei Corpului Didactic Cluj, care susține și procesul de implementare a cursurilor, prin implicarea unui corp de metodiști cu experiență și expertiză în domeniu.

Activitățile de formare se vor derula pe parcursul a trei luni și însumează un număr total de 48 de ore de formare. Acestea sunt organizate în sesiuni separate, alternative pentru fiecare instituție de învățământ și sunt livrate de formatori cu experiență (metodiști ai CCD Cluj, inspectori școlari sau formatori externi) cooptați în urma unui proces de selecție, iar grupurile țintă sunt formate din cadre didactice care, ulterior, vor valorifica competențele dobândite în derularea unor serii de activități cu elevii și părinții, activități care vor demara în săptămânile următoare.

Grupul țintă de participanți la cursurile de formare este constituit din cel puțin 11 cadre didactice din fiecare școală parteneră, însă ne bucurăm să constatăm că interesul este foarte ridicat, în sensul în care  numărul  participanților înscriși din fiecare instituție îl depășește pe cel vizat în proiect.

Obiectivele proiectului:

1.Dezvoltarea la 66 de cadre didactice, provenind din școlile partenere a unor competențe de abordare disciplinară/ transdisciplinară curriculară și extracurriculară centrată pe elev, de creare a unui mediu de lucru incluziv și multicultural prin participarea acestora la cele 3 cursuri de formare ale proiectului;

2.Dezvoltarea de competențe sociale, civice, de sensibilizare culturală și emoțională la elevii rromi și nerromi care să faciliteze incluziunea socială, colaborarea bazată pe acceptare și respect reciproc, prin implicarea unui număr de 228 elevi rromi și nerromi (în proporție echilibrată) în activități școlare, de predare- învățare centrate pe elev, cât și extrașcolare, care promovează și încurajează nondiscriminarea și respectarea drepturilor omului și prin participarea la o tabără și excursii de dezvoltare socio-emoțională.

3.Creșterea responsabilizării și implicării active a unui număr de 96 de părinți rromi și nerromi care vor dezvolta competențe comunicaționale și de relaționare bazate pe respect și acceptare prin participarea la activități de conștientizare și promovare a unui mediu incluziv, fără discriminare și excludere socio-emoțională, sub coordonarea unor experți educaționali și a cadrelor didactice beneficiare de programe de formare în cadrul proiectului.

4.Elaborarea a 4 auxiliare și a 6 seturi de materiale destinate cadrelor didactice în vederea sprijinirii acestora în organizarea unor activități didactice școlare și extrașcolare centrate pe elev și pe promovarea unui mediu incluziv, nondiscriminatoriu, precum și de îmbunătățire și consolidare a relației școală-familie, dar și un vlog/blog al proiectului care va cuprinde testimoniale și impresii ale elevilor.

Școli partenere: Școala Gimnazială Cojocna, Școala Gimnazială Călățele, Școala Gimnazială Luna, Școala Gimnazială Așchileu Mare, Școala Gimnazială Ceanu Mare, Liceul Teoretic ,,Gelu Voievod’’ Gilău.

„Asigurarea accesului la educație trebuie să permită dezvoltarea și atingerea întregului potențial al fiecărui individ, prin politici incluzive, destinate reducerii inegalităţii de şanse educaţionale. Pentru ca semnificaţia şi valorizarea socială a şcolii să crească, este necesar ca şcoala să ofere, în egală măsură, o pregătire nediferenţiată a generaţiei tinere pentru participarea socială activă, destinată evitării sărăciei şi excluziunii sociale. Educația reprezintă, atât un mod esenţial de prevenire a riscului de sărăcie şi excluziune socială, cât şi o modalitate importantă de sprijinire a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, iar persoanele cu un risc extrem de ridicat de sărăcie şi excluziune socială sunt în această situaţie datorită lipsei abilităţilor şi calificării profesionale, precum şi a oportunităţilor reduse existente în comunităţile sau zonele în care aceştia trăiesc. Cu alte cuvinte, între sărăcie şi educaţie există o relaţie de inter-cauzalitate, situaţia socio-economică precară a unei familii reducând şansele educaţionale ale copiilor provenind din această familie, iar lipsa unei instruiri şcolare şi, ulterior, profesionale reducând, la rândul lor, şansele de integrare socială a individului, în viitor şi crescând şansele de cădere în sărăcie. Iată de ce identificarea de oportunități de educație, furnizarea de instrumente care să corespundă nevoilor şi caracteristicilor copiilor provenind din grupurile dezavantajate pot contribui la prevenirea abandonului şcolar şi motivarea copiilor pentru a merge la școală și a dobândi acele cunoștințe și competențe, care să le permită să se integreze cu ușurință în societate”, a declarat doamna Marinela Marc, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ, I.Ș.J. Cluj

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS