Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

16
Sun, Jun
104 New Articles

Inspectoratul Școlar Județean Cluj, departamentul Proiecte educaționale europene, a finalizat proiectul „S.M.I.L.E.- Schools Make Inclusion a Living rEality! (Școlile fac incluziunea o realitate viabilă!)”, finanțat prin granturi SEE,  în cadrul  Programu

Diverse
Tools
Typography

Proiectul „S.M.I.L.E.- Schools Make Inclusion a Living rEality! (Școlile fac incluziunea o realitate viabilă!)”, accesat și derulat de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în domeniul incluziunii copiilor rromi în școală a fost finanțat prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și reprezintă contribuția Islandei, a Principatului Liechtenstein și a Regatului Norvegiei pentru reducerea disparităților economice și sociale în spațiul economic european și consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul, sudul Europei și Statele baltice.

Proiectul a avut ca obiectiv general creșterea capacității instituționale a șase instituții de învățământ preuniversitar, din medii rurale dezavantajate, din județul Cluj, de a dezvolta un mediu incluziv pentru populația școlară de etnie rromă prin dezvoltarea competențelor necesare în rândul cadrelor didactice implicate în procesul instructiv-educativ și prin implementarea unor activități diverse cu implicarea sistematică a familiilor elevilor rromi și nerromi care să promoveze acceptarea și respectul reciproc, beneficiare fiind unitățile școlare: Școala Gimnazială Cojocna, Școala Gimnazială Călățele, Școala  Gimnazială  Luna, Școala Gimnazială Așchileu Mare,  Școala Gimnazială Ceanu Mare, Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău.

Proiectul S.M.I.L.E. a comprimat o gamă variată de activități precum: cursuri de formare adresate cadrelor didactice care lucrează cu elevi provenind din medii defavorizate și care se confruntă cu o rată crescută de abandon școlar, frecvență redusă și dificultăți de integrare;  activități practico- aplicative bazate pe interacțiune, colaborare și descoperire;  ateliere de lucru; sesiuni informative, tabere și excursii pentru elevi, activități non-formale desfășurate, atât cu elevii, cât și cu părinții acestora și au contribuit în mod definitoriu la dezvoltarea competențelor socio-relaționale necesare membrilor grupului țintă (elevi, profesori, părinți).

Proiectul s-a finalizat la sfârșitul lunii ianuarie 2024, prin intermediul unor activități de mare impact la nivelul comunității școlare, constând în 4 serii de excursii a câte 3 zile fiecare, în Tabăra Retezat- Iorgovanu, reunind un număr total de 252 de participanți (228 de elevi și 24 de cadre didactice) din cele șase instituții de învățământ preuniversitar. Cu aceaste ocazii, elevii au participat la diverse activități recreative, organizate și gestionate de monitori experimentați, activități care au scos în valoare calitățile elevilor și i-au ajutat să își crească stima de sine, simțul răspunderii și al implicării, munca în echipă și colaborarea, dar și competențe sociale, civice și morale bazate pe respect reciproc, acceptare și întrajutorare.

Alți indicatori vizați prin implementarea acestui proiect au fost: 66 de cadre didactice din școlile partenere care au dezvoltat competențe de abordare disciplinară/ transdisciplinară curriculară și extracurriculară centrată pe elev, de creare a unui mediu de lucru inclusiv și multicultural prin participarea la cursuri de formare; 228 elevi rromi și nerromi (în proporție echilibrată) participanți la activități școlare, de predare- învățare centrate pe elev cât și extrașcolare, inclusiv excursii și tabere, care au promovat și au încurajat nondiscriminarea și respectarea drepturilor; 96 de părinți rromi și nerromi care au dezvoltat competențe comunicaționale și de relaționare bazate pe respect și acceptare  prin participarea la activități de conștientizare și promovare a unui mediu incluziv fără discriminare și excludere socio-emoțională, sub coordonarea unor experți educaționali și a cadrelor didactice beneficiare de programe de formare în cadrul proiectului; 3 cursuri de formare pentru cadrele didactice; 2 auxiliare curriculare și 6 seturi de materiale care să asigure învățarea și implementarea conceptelor urmărite pe termen scurt, mediu și lung care vor rămâne la dispoziția școlilor partenere și de care vor beneficia și după finalizare asigurându-se sustenabilitatea  acestuia pe termen lung; 1 vlog/blog al proiectului care cuprinde testimoniale și impresii ale elevilor.

Cele 3 cursuri de formare derulate în cadrul proiectului și destinate cadrelor didactice din școlile partenere, respectiv T1- „Împreună pentru o comunitate incluzivă”, T2- „Învățăm împreună într-o școală incluzivă” și T3- „Let’s get digital” s-au derulat în fiecare dintre școlile partenere pe parcursul a 3 luni (martie, aprilie, mai 2023). Fiecare program de formare a avut câte 2 module a câte 24 de ore și a fost avizat de Ministerul Educației prin Casa Corpului Didactic Cluj. În cadrul acestor cursuri, profesorii au dezvoltate diverse competențe pliate pe nevoile instituției și ale elevilor.

Proiectul implementat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj reprezintă un câștig pentru comunitățile școlare din cele 6 unități  de învățământ și, în egală măsură, un exemplu de bune practici pentru întreaga comunitate educațională clujeană, care va putea beneficia de rezultatele finale ale proiectului, în vederea realizării unor activități similare și în alte unități de învățământ. Consider că abordarea în cadrul workshopurilor a unor teme care au vizat aplicarea principiilor comunicării eficiente, deschise și asertive  cu elevii și părinții, gestionarea și soluționarea situațiilor conflictuale, prin promovarea și explicarea conceptelor de cetățenie europeană, nondiscriminare și toleranță, creșterea stimei de sine și a încrederii în rândul categoriilor dezavantajate, raportarea corectă la principiile care promovează incluziunea socială, drepturile omului, nondiscriminarea, toleranța reprezintă una din prioritățile politicilor educaționale la nivel european”, a declarat doamna Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj. 

COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ, I.Ș.J. CLUJ

 

 

 

 

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS