Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

27
Sat, Feb
292 New Articles

Unde este adevărul: în documentele Consiliului Local sau în comunicatul de cosmetizare a imaginii Primăriei Turda?

Agora
Typography

În ultima perioadă, tarifele la apă şi apă menajeră par să fi suscitat nu doar interesul beneficiarilor serviciilor oferite de operatorul care activează în CUA (Comunitatea Urbană Arieş), dar mai ales al celor care ţin la imaginea lor pe care vor s-o şlefuiască ori de câte ori prind un moment.

Totul a pornit de la un articol de presă, după care operatorul la care se făcea referire - Compania de Apă Arieş - a venit cu un comunicat. Ghiciţi ce s-a întâmplat apoi? Şi Primăria Turda a transmis un comunicat "prin primar" din care se deduceau atitudini cum că "noi nu suntem de vină" şi cum că "noi iubim cetăţenii şi ne pasă de ei" (deducţiile din comunicat, prinse între ghilimele, ne aparţin).

Ce spunea CAA în comunicatul său? Păi că "Ajustarea tarifelor a fost re-aprobată de către Consiliul Local al municipiului Turda prin Hotarârea Consiliului Local cu nr.225/ 30.09.2013, cu 20 de voturi pentru și o abținere. Articolul nr.3 al Hotarârii nr.225/ 30.09.2013 îl mandatează pe Primarul Municipiul Turda, Domnul Tudor Ștefănie să voteze în numele și pe seama Municipiului Turda, în cadrul Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului", prețurile stabilite în articolul nr.1. Hotarârea Consiliului Local cu nr.225/ 30.09.2013 este semnată de președinte de ședință Felezeu Cristian George. Atașăm documentul spre informare".

Dacă ne uităm în HCL 225/30.09.2013, la articolul 1 se precizează că "se reconfirmă ﴾ajustează﴿ următoarele tarife, aferente furnizării serviciilor de apă şi canal în cadrul ariei delegării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieşului, pentru intervalul 2013‐2014: 3,92 lei apă pentru populaţie şi 3,16 lei apă pentru restul consumatorilor şi 3,74 lei canalizare pentru populaţie şi 3,02 lei canalizare pentru restul consumatorilor", preţurile fiind exprimate pentru metrul cub.

Iar la articolul 2 al aceleiaşi hotărâri ce se mai spune? Că "Preţurile la apa potabilă şi tarifele la canalizare ‐ epurare cuprind creşterile în termeni reali aferente anului 2013, precum şi inflaţia de 147,47 % şi cuprind pentru populaţie cota de 24 %, reprezentând TVA, iar pentru restul consumatorilor nu contin TVA".

Mai mult, în articolul 3 al aceleiaşi hotărâri 225/30.09.2013 se preciza: "Se mandatează Primarul muncipiului Turda, domnul Tudor Ştefanie, să voteze în numele şi pe seama Municipiului Turda, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieşului preţurile stabilite în art. 1.", adică exact ce se preciza şi în comunicatul făcut public de CAA.

Ei bine, se pare că fragmentul din comunicatul CAA (cel mai probabil) a stârnit o reacţie a Primăriei Turda, "prin primar" astfel că ne pomenim cu comunicatul care, prin însuşi titlul său, îşi aroga rolul de a aduce "clarificări privind tarifarea serviciilor de apă şi canalizare urmare a apariţiilor în presa locală locală respectiv a solicitărilor primite din partea etăţenilor Municipiului Turda" (n.r.: greşeala cu "locală locală" aparţine semnatarului comunicatului... dar... hopa... comunicatul nu e semnat de nimeni - cel puţin în forma în care l-am primit noi - dar, oricum, nu ne apucăm acum să tot corectăm greşelile celor care de ceva vreme au fost angajaţi ca purtători de cuvânt cel mai probabil la recomandarea vocii şi talentului lor, că limba română nu i-ar fi recomandat nicicum).

Păi hai să vedem ce se spune în comunicatul Primăriei "prin primar"!

Anunţându-ne că ni se va prezenta poziţia oficială a autorităţii publice locale a municipiului Turda, în comunicat ni se spune că "Municipiul Turda prin Primar Tudor Ştefănie a fost singurul membru al A.D.I - Apa Văii Arieşului care a adoptat o hotărâre în sensul reducerii tarifului acestor servicii. În acest sens, a fost adoptată Hotărârea nr. 218/30.09.2014 având ca obiect revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 225/20.09.2013 privind reconfirmarea(ajustarea)tarifelor aferente furnizării serviciilor de apă şi canal, în cadrul ariei delegării A.D.I.- Apa Văii Arieşului". Aşa, şi? Păi şi că "Motivaţia principală a fost aceea că menţinerea unui tarif majorat nu se mai justifică atâta vreme cât operatorul de apă şi canalizare nu a respectat, în anul 2014, mecanismul instituţional creat în aria delegării, prin actualizarea planului de afaceri al operatorului, obligaţie expres stipulată în contractul de delegare". Buuun!...

Păi hai să vedem, atunci!

În HCL 218/30.09.2014, la articolul 1 se precizează că "Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turda nr. 225/30.09.2013 privind reconfirmarea ﴾ajustarea﴿ tarifelor aferente furnizării serviciilor de apă şi canal, în cadrul delegarii ADI‐Apa Văii Arieşului". Buuun!

Pentru că site-ul Primăriei (cel nou, cu bani mulţi) este locul unde găseşti numai ce vrea Primăria, şi nu ce vrei tu, ca cetăţean care ai dreptul să ai acces la informaţii cu caracter public pe site-ul plătit din banii tăi, nu am găsit expunerea de motive care să stea la baza HCL 2018/2014 privind revocarea HCL 225/2013. Aşa că motivarea o ştiu doar ei, nu şi tu, ca cetăţean care ai drepturi.

Totuşi, să revenim puţin la comunicatul dat de CAA, unde se precizează, la un moment dat, cum "Contractul de finanțare 91757/23.09.2008, Anexa 1.4, pentru derularea Programului Operaţional Sectorial de Mediu încheiat între Guvernul României prin Ministerul Mediului în calitate de Autoritate de Management şi S.C. Compania de Apă Arieș S.A. în calitate de beneficiar, a prevăzut condiționalități de acordare a finanţării nerambursabile de la UE, prin impunerea unui Plan de creştere a prețurilor/tarifelor astfel încât acestea să reflecte costul economic real al producerii acestor bunuri/servicii iar pe de altă parte să asigure resursele financiare necesare rambursării parților de credit bancar". Aoleo, chiar aşa?

Şi ce se mai spune în comunicatul CAA? Păi că "Acest contract a fost ulterior avizat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «Apa Văii Arieşului» (care acționează pentru și în numele autoritaților publice locale acționari ai companiei în aria deservită de CAA)" şi că "Fiecare ajustare anuală a prețurilor/tarifelor a fost avizată de către ANRSC și aprobată de către ADI «Apa Văii Arieşului», în această Asociație fiind reprezentați ai tuturor autorităților publice locale din zona deservită de operatorul Compania de Apă Arieș". Aoleo!...

Dar cum perioada de finanţare precizată oficial era 2007-2013, după HCL din 2013 (225), iată că în 2014 a apărut HCL 218, aproape invocată ca mântuire de către comunicatul Primăriei "prin primar". Poate de aceea e cazul să ne întrebăm concret: în baza a ce a solicitat Primăria reducerea tarifelor - nu că asta nu ar fi bine pentru cetăţenii plătitori! - dar dacă erau nişte condiţionalităţi, în ce măsură s-au respectat sau nu acestea, ori, pur şi simplu, în septembrie 2014 Primăria - poate chiar "prin primar" - simţea nevoia de o revigorare de imagine prin proiectul iniţiat de pedelistul Lucian Cordiş şi pepedediştii Lucian Varo şi Mariana Dobra? Sau doar veneau prezidenţialele şi... ştiţi voi cum e înainte de alegeri...?

Revenind la comunicatul Primăriei Turda, ce mai citim? Că "Se poate afirma faptul că Municipiul Turda prin Primar nu s-a raliat poziţiei celorlalte UAT-uri din Apa Văii Arieşului, considerând că este nevoie de o abordare mai serioasă şi mai explicită a tarifării faţă de membrii comunităţii turdene". Cum adică "se poate afirma"? Păi se afirmă, sau nu? Ori ambiguitatea e şopârla cea mai bună în astfel de cazuri?. Iar dacă Municipiul Turda prin primar nu s-a raliat celorlalte UAT-uri, de ce proiectul de hotărâre privind reducerea tarifelor la apă este din iniţiativa unor consilieri şi nu din iniţiativa "prin primar"? Adică doi pepededişti şi un pedelist fac un proiect de hotărâre prin care revocă hotărârea de majorare a tarifelor la apă şi canalizare, dar acum meritele sunt ale Primăriei "prin primar"?

În plus, în aceeaşi HCL 218/2014, la articolul 2, ce se precizează? Păi că "Până la reglementarea de deplin a procedurii de ajustare şi modificare a tarifelor în cadrul ADI‐Apa Văii Arieşului, Municipiul Turda va efectua toate demersurile pentru revenirea la tariful practicat înainte de majorarea stabilită prin HCL nr. 225/30.09.2013". Păi vrem să ştim şi noi ce demersuri, exact, a efectuat municipiul Turda pentru revenirea la tariful practicat înainte de majorarea stabilită prin HCL 225/2013?

Oare mai trebuie să menţionăm că dacă HCL225/2013, cea de ajustare a tarifelor, a fost aprobată cu votul a 20 de consilieri locali din 21 prezenţi în timp ce HCL 218/2014 a fost aprobată cu votul a 16 consilieri locali din 20 prezenţi? Adică oare cei 4 care s-au abţinut ştiau ei ceva şi nu puteau fi de acord?

Iar ca lucrurile să fie odată clare pentru totdeauna, printr-un adevăr general, prin comunicat se aruncă un fel de anatemă, cu mantinela, peste Compania de Apă: "În ceea ce priveşte comunicarea privind reducerea tarifului la apă şi canalizare din ultima perioadă, comunicare asumată de către conducerea operatorului acestor servicii, reducerea la care se face referire nu reprezintă altceva decât urmarea firească a aplicării prevederilor legale care reglementează reducerea TVA – ului la anumite servicii".

Cu alte cuvinte, "Câh, CAA e rea, reducerea de tarif o face pentru că se reduce TVA şi nu pentru că vor ei, de dragă ce le e populaţia". Cam asta înţelegem noi din acest paragraf din comunicatul nesemnat al Primăriei Turda "prin primar". Păi dragă semnatarule de comunicat, a zis CAA că reduc tariful "de la ei", şi-au arogat reducerea de tarif în numele CAA? Păi nu, pentru că aşa cum lesne se vede în comunicatul CAA, în ultimul paragraf, "începând cu 1 ianuarie 2016 prețurile serviciilor de furnizare a apei potabile și a serviciilor de canalizare-epurare, practicate de Compania de Apă Arieș, s-au micșorat, ca urmare a aplicării noii cote de TVA prevăzute în Codul Fiscal, modificat prin OUG nr. 50/27.10.2015, de la 24% la 9% pentru apa potabilă, respectiv la 20% pentru serviciile de canalizare-epurare". Deci dragă semnatarule, nu aveam nevoie de un comunicat ca să aflăm ceea ce ştiam deja dintr-un alt comunicat, anume din cel împotriva căruia te îndrepţi precizând ce s-a precizat deja în comunicatul împotriva căruia te îndrepţi.

Dar ca un bătăuş de stradă, după ce comunicatul Primăriei i-a dat un şpiţ între picioare comunicatului CAA prin paragraful cu micşorarea e dată de scăderea TVA, acum comunicatul Primăriei profită de faptul că comunicatul CAA e cu ochii închişi de durere şi îi dă şi o rangă peste dinţi: "se impune a fi făcută următoarea menţiune: pentru desăvârşirea majorării tarifelor la apă şi canalizare este absolut necesar să existe un mandat expres din partea Consiliului Local al Municipiului Turda pentru împuternicirea Primarului de a vota în numele şi pe seama Municipiului această măsură", precizarea fiind că "În istoricul Hotărârilor de Consiliu Local al Municipiului Turda nu există un asemenea act administrativ, motiv pentru care majorarea invocată de prestatorul serviciilor de apă şi canalizare cu privire la Hotărârea A.V.A. este nejustificată, întrucât nu a avut aprobarea legală din partea Consiliului Local al Municipiului Turda sau a Primarului localităţii".

Hai serios!...

Dar articolul 3 din HCL 225/2013 (hotărâre care nu poate fi exclusă din "istoricul Hotărârilor de Consiliu Local") în care se spune că "Se mandatează Primarul muncipiului Turda, domnul Tudor Ştefanie, să voteze în numele şi pe seama Municipiului Turda, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieşului preţurile stabilite în art. 1" ce e? Sau istoricul e acela care durează doar ultimele 15 minute, cum s-au obişnuit politicienii că uită electoratul? Păi hotărârea AVA la care se face referire, cea semnată de Dorin Lojigan, aprobă exact aceleaşi tarife stipulate în HCL 225/2013.

În rest, ce mai faceţi, dargi cetăţeni? Mergeţi la vot în vară?

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS