16
Tue, Oct
133 New Articles

Probleme la aeroportul clujean: Pista nouă și platforma APRON 4, care i-au costat pe clujeni aproape 50 milioane de euro, prezintă degradări / deteriorări inadmisibile încă din perioada de garanție

Administraţie
Typography

Conducerea Aeroportului este responsabilă pentru recepția ilegală făcută în trecut cât și pentru neluarea măsurilor care se impuneau încă din perioada de garanție, pentru remedierea defecțiunilor din prezent.

50 de milioane de euro din bugetul Consiliului Județean Cluj pentru lucrări care sunt deja deteriorate încă din perioada de garanție.  Pentru aceasta vor răspunde civil și penal cei responsabili.

De asemenea, s-a constatat că amplasamentul platformei de garare avioane, etapa a 2-a, avea pietrișul excavat (furat) la adâncime de 2-3 m. Din incinta aeroportului s-a furat și valorificat pietrișul excavat.

Prin aceasta s-a prejudiciat bugetul public, terenul fiind proprietatea publică a județului Cluj.

CJ Cluj a solicitat în instanță asigurare de dovezi și constatare la fața locului prin biroul unui executor judecătoresc în vederea formulării de plângeri penale și civile.

Platforma de garare, etapa 1, nu este terminată nici în prezent conform contractului cu constructorul și a proiectului. Recepția acesteia s-a făcut ilegal în absența CJ Cluj ca proprietar dar și a ISC.

Preluarea acestei platforme de la constructor s-a făcut ilegal, prejudiciind bugetul public. Folosirea acestei platforme de către aeroport este ilegală întrucât niciodată Consiliul Județean, ca proprietar,  nu a predat-o către Aeroport. 

Pentru aceasta CJ Cluj a formulat acțiuni în instanță urmând ca apoi să formuleze plângere penală.

Cu privire la defecțiunile, deteriorările inadmisibile constatate la pista noua și la APRON 4 - Consiliul Județean va demara procedura legală în vederea stabilirii legalității și va întreprinde toate măsurile necesare care se impun, situația fiind inadmisibilă și extrem de gravă!

Conducerea Aeroportului va răspunde pentru starea în care se găsește acum pista și platforma alături de constructorul care a efectuat lucrări ilegale.

Preluarea acestor obiective în patrimoniul județului nu va fi făcută până când aceste lucrări nu vor fi conforme cu proiectele aferente și corespunzătoare, în prezent, din punct de vedere tehnic. 

Atașam imagini concludente de la fața locului, cu mențiunea că, din cauza zborurilor, s-au parcurs la pas doar 500 m din totalul pistei de 2190 m.

Biroul de presă
22 noiembrie 2017

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS