23
Tue, Oct
132 New Articles

Ce dezbat consilierii locali de la Câmpia Turzii în ultima “ordinară” a acestui an

Administraţie
Typography

Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii a fost convocat - prin Dispoziţia 1229/14.12.2017 - în şedinţă ordinară pentru miercuri, 20 decembrie 2017, cu începere de la orele 13:00.

Programată a se desfăşura în sala de şedinţe a Palatului Cultural “Ionel Floaşiu” din municipiu, şedinţa are anunţată următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe cele două secțiuni pentru trimestrul al IV-lea 2017.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 leiexistente în sold la 31 decembrie 2017.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind actualizareaîncadrăriistrăzilor situate în Municipiul Câmpia Turzii în zonele de impozitare delimitate.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesnirila plată aobligaţiilor fiscale pentru persoanele fizice care pot beneficia de scutiri la plata majorărilor de întârziere.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal „Dr. Cornel Igna”Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.3

 1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii ca membru în Consiliul de Administraţie şi ca membru în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Liceul Teoretic ,,Pavel Dan ”.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de parteneriat dintre Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii și Asociația Centrul de Îngrijire și Asistență „Acoperământul Maicii Domnului ” Turda având ca obiect acordarea de servicii de îngrijire și asistență în regim rezidential pentru un număr de 15 vârstnici, contract aprobat prin H.C.L. nr.45/2015.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE în municipiul Câmpia Turzii, str.VIITORULUI, nr.20 și nr.20 A, județul Cluj.

Prezintă: Iniţiator - Viceprimar, Sabin Marcel GHEMEȘ
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMURE în municipiul Câmpia Turzii, str.VIITORULUI, nr.24, județul Cluj.

Prezintă: Iniţiator - Viceprimar, Sabin Marcel GHEMEȘ
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.11194 din 20.04.2012.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor terenuri atribuite în temeiulLegii nr.15/2003.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei de autorizare a unor lucrări de construcții.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de reprezentant al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. a domnului Giurgiu Călin Dan și numirea unui nou reprezentant.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a funcției de membru în Consiliul de Administrație laS.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. a domnului Giurgiu Călin Dan și desemnarea unui membru provizoriu.

Prezintă: Iniţiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
- Raport de avizare - Comisia de specialitate nr.1

 1. Diverse.
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS