Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

15
Sat, Aug
235 New Articles

Şedinţă ordinară la Câmpia Turzii pe 30 iulie. Vezi ordinea de zi!

Administraţie
Typography

Prin Dispoziţia 452/24.07.2020 a Primarului Municipiului Câmpia Turzii, Consiliul Local Câmpia turzii a fost convocat în şedinţă ordinară pentru joi, 30 iulie, ora 13.00. Şedinţa va avea loc în sala de spectacole “Mircea Mihăşan” a palatului cultural “Ionel Floaşiu”.

Iată, mai jos, ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatuluide consilier localîn Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii al domnului MOLDOVAN LIVIU CĂTĂLIN.
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Serviciul Juridic
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.1
 2. Raport privind monitorizarea activității asistenților personali desfășurată în perioada 1 ianuarie 2020 - 30 iunie 2020.
  • Prezintă: Direcția de Asistență Socială
 3. Proiect de hotărâreprivindaprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor cu copii preșcolari pentru plata serviciilor oferite de bonă. 
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Direcția de Asistență Socială
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.4
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pentru trimestrul II 2020.
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Direcția Economică
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.1
 5. Proiect de hotărâreprivind însușirea raportului de evaluare a locuințelor ANL situate pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpia Turzii și aprobarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al statului, administrate de Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii.
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.2
 6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor mijloace fixe aflate în domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii.
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.2
 7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită asupra unui teren atribuit în temeiul Legii nr.15 din 2003.
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.2
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca asupra unui teren aparținând domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, în vederea executării lucrării „Racordarea la rețeaua electrică a pompei de apă menajeră, str. George Coșbuc, FN, municipiul Câmpia Turzii”.       
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.2
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.1 din 26.02.2016
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.2
 10. Proiect de hotărâre pentru emiterea acordului prealabil privind accesul la strada Dorobanților, dinspre imobilul situat în municipiul Câmpia Turzii, str. Tudor Vladimirescu, nr.52, înscris în     CF 51157 Câmpia Turzii, număr cadastral 51157.
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.2
 11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spațiu situat pe str. Griviței       nr. 8A, care aparține domeniului privat al municipiului Câmpia Turzii către Grădinița cu Program Prelungit „Pinocchio”.  
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.2
 12. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii, respectiv de modificare a datelor de identificare a bunului teren cu număr de inventar 8, situat pe str. 1 Decembrie 1918, nr.14 și completare cu imobile rezultate din dezmembrare.
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.2
 13. Proiect de hotărâreprivind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, str. Iancu JIANU, nr.28 B, municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.2
 14. Proiect de hotărâreprivind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, str. Arhiepiscop Teofil HERINEANU, nr.9-9A, municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.2
 15. Proiect de hotărâreprivind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI UTILITĂȚI, str. Emil RACOVIȚĂ, nr. 19 F, municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.2
 16. Proiect de hotărâreprivind repartizarea unei locuințe sociale, situatăîn mun. Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu nr. 36, apartament nr.3.
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Direcția de Asistență Socială
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.4
 17. Proiect de hotărâreprivind reorganizarea serviciului, selecţionarea şi încadrarea personalului voluntar în cadrulServiciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Câmpia Turzii
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.1
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2019 la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Compartiment Guvernanță Corporativă
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.1
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2019 la Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Compartiment Guvernanță Corporativă
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.1
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2019 la Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.
  • Prezintă: Inițiator - Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
  • Raport de specialitate - Compartiment Guvernanță Corporativă
  • Aviz - Comisia de specialitate nr.1
 21. Diverse.
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS