Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

19
Fri, Jul
82 New Articles

Informare privind Constituirea Grupurilor de Lucru în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare durabilă integrată a municipiului Turda 2017-2023-2030

Administraţie
Tools
Typography

Primăria municipiului Turda a lansat o provocare semnificativă: elaborarea „Strategiei de dezvoltare durabilă integrată a municipiului Turda” pentru orizontul de timp 2017-2023-2030.

Primul tur de întâlniri tehnice de lucru pentru formarea grupurilor de lucru s-a adresat următoarelor aspecte:

  • Clarificarea necesităților și stringențelor cărora le răspunde Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Turda 2017-2023-2030;
  • Prezentarea procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Turda 2017-2023-2030;
  • Prezentarea propunerii de colaborare în cadrul grupurilor de lucru;
  • Formarea grupurilor de lucru;
  • Prezentarea pasului următor.

Grupul de lucru privind Regenerarea Comunității a debutat în întâlnirea din data de 24 aprilie, organizată în cadrul Primăriei Municipiului Turda, întâlnire la care au fost invitate organizațiile neguvernamentale. În cadrul întâlnirii au fost tratate aspecte cum sunt: problemele majore ale comunității, necesitatea adecvării dezvoltării locale la exigențele statutului de stațiune balneară, problemele privind locuirea, asigurarea locurilor de muncă, aspectul și funcționarea cartierelor și a zonelor cu locuințe în general, implicarea comunității și a grupurilor vulnerabile în proiectele de dezvoltare, alinierea proiectelor propuse spre finanțare prin Programului anual 2017, în baza legii 350/2005, la direcțiile strategice vizate pentru municipiu. Primăria a primit felicitări pentru această primă inițiativă de deschidere a proceselor de planificare către comunitate.

În același timp, primăria pregătește procesul de configurare a Comitetelor Consultative Cetățenești la scara întregului municipiu, pentru a cataliza procesul de informare și consultare privind strategia, precum și privind implicarea ulterioară a cetățenilor în procesul de implementare.


În cadrul întâlnirii tehnice din data de 25 aprilie, s-a constituit Grupul de lucru privind Regenerarea Urbană, alcătuit din instituțiile publice și furnizorii de servicii publice. Participanții au pus în discuție o suită de problematici care definesc aspectele critice și de potențial ale regenerării urbane a municipiului: regenerarea aspectului zonelor cu valoare istorică și de patrimoniu, regenerarea zonelor cu locuințe colective și a enclavelor sărace, reamenajarea zonelor verzi, a intrărilor în oraș, reconsiderarea malurilor Arieșului pentru activități de recreere, îmbunătățirea aspectului zonelor industriale, creșterea generală a atractivității orașului, ca stațiune balneară și municipiu important al județului. Sănătatea zonlor și a populația, educația și cultura în spriinul unei comunități deschise și interactive sunt de asemenea cruciale în asigurarea atractivității orașului.

Membrii grupului au semnalat ca aspect de importanță majoră, necesitatea implicării tuturor categoriilor de membri ai comunității în implementarea strategiei, conștientizarea cetățenilor privind valorile locale și necesitatea prezervării acestora. De asemenea, au fost făcute aprecieri elogioase privind abordarea planificării strategiei orașului, într-o manieră cu totul nouă pentru Turda, prin deschidere și implicarea tuturor factorilor responsabili în domeniile importante pentru dezvoltarea locală.


În data de 4 mai a avut loc întâlnirea de constituire a Grupului de lucru pentru Regenerarea Economică a municipiului, alcătuit din reprezentanții mediului de afaceri din principalele sectoare de activitate ale economiei Municipiului Turda. Discuțiile s-au axat pe probleme diverse cum sunt: dificultățile atragerii, formării și fidelizării forței de muncă; necesitatea colaborării mai strânse între firme, AJOFM și Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Forței de Muncă din cadrul primăriei; necesitatea identificării și accesării piețelor relevante; atragerea liceelor și universităților în procesul de adaptare rapidă a instruirii la necesitățile pieței muncii; necesitatea colaborării între firme pentru o ofertă mai structurată de servicii și produse; antrenarea în procesul dezvoltării economice a categoriilor vulnerabile prin sistemele și soluțiile economice de incluziune (ateliere protejate, economie socială) etc..


Grupul de lucru pentru Diversificarea Turismului s-a reunit în data de 5 mai la sediul primăriei municipiului, într-o întâlnire care a generat idei și propuneri privind diversificarea și sofisticarea turismului, precum: afirmarea municipiului ca stațiune balneară prin dezvoltarea serviciilor și produselor în turism; explorarea posibilităților de diversificare a turismului incluzând componente de eco-turism, turism de aventură, turism medical (recuperare, chirurgie estetică, recuperare, medicină sportivă, wellness, fitness, medicină naturistă etc); catalizarea inițiativei private în afaceri de familie în turism; refuncționalizarea Clusterului Turistic; antrenarea diverselor afaceri relevante pe baza configurării de circuite urbane care să combine obiectivele de turism culturale, evenimentele, obiectivele de turism naturale și conectarea acestora la circuite de turism zonal și județean; includerea municipiului în rețele și trasee de turism tematic de anvergură teritorială națională și internațională; identificarea de formule inovative de conștientizare a cetățenilor privind potențialul turistic și valoarea acestuia; promovarea mai agresivă și creativă a potențielului turistic simultan cu managementul destinațiilor turistice.


Pentru data de 11 mai este prevăzută organizarea întâlnirii Grupurilor de lucru reunite și prezentarea primei versiuni de lucru a strategiei, iar apoi urmează ca aceasta să intre în dezbatere publică. De asemenea, se va constitui Grupul de lucru pentru dezvoltarea rolului regional și național al municipiului.

Abordarea elaborării strategiei de dezvoltare durabilă integrată a municipiului trebuie să asigure cadrul pentru structurarea unei viziuni orientate pe termen lung asupra viitorului durabil al orașului, viziune care integrează creşterea și competitivitatea economică, coeziunea și incluziunea socială şi protecţia mediului și ia în considerare abordarea simultană și echilibrată a conceptelor privind dezvoltarea sustenabilă, coeziunea, competitivitatea, incluziunea.

Avand in vedere contextul actual al atragerii fondurilor de finantari nerambursabile din resursele Uniunii Europene, trebuie identificate prioritățile, obiectivele, acțiunile și proiectele pentru perioada de programare 2014-2020 (2023), în vederea dezvoltării armonioase, echilibrate, durabile ale Municipiului Turda.

Mai mult, strategia trebuie să ia în considerare demersuri pe termen mai lung, în perspectiva anilor 2030 și, în acest mod, să pregătească schema de dezvoltare pe termen lung a municipiului Turda, atât din perspectiva includerii dezideratelor municipiului în documentele strategice la nivel local/județean/regional, cât și pentru a prefigura direcțiile necesar de abordat în următorul exercițiu financiar al UE.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS