Site-ul www.AgoraMedia.ro foloseşte fişiere de tip cookies pentru a opera și îmbunătăți utilizarea site-ului și funcționalitatea serviciilor oferite precum şi pentru a îmbunătăţi experienţa dvs. de navigare, ele putând include informații despre data și ora vizitei sau istoricul de navigare, în general fiind vorba de fişiere de la terţi (youtube.com, vimeo.com, trafic.ro, Google Analytics etc.). Pentru continuarea accesării site-ului www.AgoraMedia.ro, vă solicităm permisiunea de a agrea politica noastră de utilizare cookies.

22
Fri, Sep
76 New Articles

Inspectoratul Școlar Județean Cluj anunță organizarea unei noi sesiuni a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj

Diverse
Tools
Typography

În perioada iunie-octombrie 2022 Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile O.M.E nr. 4098/23.06.2022, O.M.E. nr. 4597/ 6.08.2021, concursul pentru ocuparea celor 20 de funcții de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj, rămase vacante, ca umare a desfășurării edițiilor anterioare a concursului, în perioadele septembrie-decembrie 2021, respectiv ianuarie-martie 2022.

Pot participa și la această etapă a concursului cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

  1. Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile  149 alin. (3), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  3. Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
  4. Au calificativul "Foarte bine" acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
  5. Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit  248 alin. (3), din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform  280 alin. (2) litera (d), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
  7. Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor  234 alin. (1), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  8. Nu au avut statutul de "lucrător al Securității" sau "colaborator al Securității".

Depunerea dosarelor de candidatură este programată în prima jumătate a lunii iulie 2022, iar proba scrisă se va desfășura în data de 8 septembrie 2022, în baza aceleiași bibliografii.

Interviurile sunt programate a fi susținute în perioada 22-29 septembrie 2022, în locațiile stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Calendarul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sesiunea iunie-octombrie 2022:

28 iunie-17 iulie Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă 
18-21 iulie Evaluarea dosarelor de înscriere
22 iulie Afişarea listei candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor
25 iulie Depunerea solicitărilor de analiză si remedierea eventualelor erori reclamate in etapa de înscriere 
26-27 iulie Remedierea eventualelor erori la nivelul etapei de înscriere
28 iulie Afişarea listei finale a candidaţilor admişi la evaluarea dosarelor
29 iulie Stabilirea centrelor speciale de desfăşurare a probei scrise Repartizarea candidaţilor pe centre
   
1 august - 6 septembrie Transmiterea solicitărilor I.Ș.J. Cluj către consiliile profesorale, autorităţile locale şi companii/universităţi, în vederea desemnării membrilor comisiilor de interviu
8 septembrie Desfăşurarea probei scrise
8 septembrie Afişarea rezultatelor la proba scrisă
8-9 septembrie Depunerea contestaţiilor la proba scrisă
12-13 septembrie Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă
13 septembrie Afişarea rezultatelor finale la proba scrisă
14-18 septembrie Înregistrarea opţiunilor candidaţilor pentru unitatea la care candidează şi, în funcţie de opţiune, depunerea documentelor pentru unităţile de învăţământ care necesită avize suplimentare, conform art. 8 alin. (1) lit. n)
19-20 septembrie Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
21 septembrie Publicarea graficului de desfăşurare a interviurilor
22-29 septembrie Desfăşurarea probei de interviu
23-30 septembrie Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu
30 septembrie Afişarea rezultatelor finale ale concursului
3 octombrie Exprimarea opţiunilor candidaţilor declaraţi admişi pentru mai multe funcţii/unităţi de învăţământ
4 octombrie Validarea rezultatelor finale
5 octombrie Emiterea deciziilor de numire

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii pentru această sesiune a concursului vor fi afișate la sediul instituției, strada Argeș nr.24, Cluj-Napoca și pe site-ul www.isjcj.ro.

Lista funcțiilor vacante de conducere pentru directori și directori adjuncți, pentru care se organizează concursul la nivelul județului Cluj poate fi consultată în anexa atașată prezentului comunicat de presă și pe site-ul I.Ș.J. Cluj.

Comunicare instituțională, I.Ș.J. Cluj

Anexa

Lista funcțiilor vacante de conducere pentru directori și directori adjuncți, în județul Cluj, sesiunea iunie- octombrie 2022

Nr. crt. Unitatea de învățământ preuniversitar Localitatea Funcția vacantă
(Director/ Director adjunct)
1. Colegiul Național Pedagogic "Gheorghe Lazăr" Cluj-Napoca Cluj-Napoca Director
2. Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu" Câmpia Turzii Câmpia Turzii Director adjunct
3. Grădinița Cu Program Prelungit "Veseliei" Gherla Gherla Director
4. Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca Cluj-Napoca Director adjunct
5. Școala Gimnazială "Avram Iancu" Câmpia Turzii Câmpia Turzii Director adjunct
6. Școala Gimnazială "Ioan Alexandru" Sânpaul, Com. Sânpaul Sânpaul Director
7. Școala Gimnazială "Ioan Bob" Cluj-Napoca Cluj-Napoca Director
8. Școala Gimnazială "Kos Karoly" Izvoru Crișului, Com. Izvoru Crișului Izvoru Crișului Director
9. Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Câmpia Turzii Câmpia Turzii Director adjunct
10. Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu" Cluj-Napoca Cluj-Napoca Director adjunct
11. Școala Gimnazială Cutca, Com. Sânmartin Sânmartin Director
12. Școala Gimnazială Mintiu Gherlii, Com. Mintiu Gherlii Mintiu Gherlii Director
13. Școala Gimnazială Moldovenești, Com. Moldovenești Moldovenești Director
14. Școala Gimnazială Nireș, Com. Mica Mica Director
15. Școala Gimnazială Săcuieu, Com. Săcuieu Săcuieu Director
16. Școala Gimnazială Viișoara, Com. Viișoara Viișoara Director adjunct
17. Școala Primară Aiton, Com. Aiton Aiton Director
18. Școala Primară Fizeșu Gherlii, Com. Fizeșu Gherlii Fizeșu Gherlii Director
19. Școala Primară Jichișu De Jos, Com. Jichișu De Jos Jichișu de Jos Director
20. Școala Profesională Specială "Samus" Cluj - Napoca Cluj-Napoca Director

Comunicare instituțională, I.Ș.J. Cluj

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS